Darkeplica (2023)

Darkeplica (2023)


ไอเอ็ม: 3.6
ระยะเวลา:92 นาที
เพเนโลพีหมกมุ่นอยู่กับการตามหาลูก ๆ ในขณะที่โลกของเธอกำลังพังทลาย และเธอก็ยอมจำนนต่อความเครียดทางอารมณ์และเสียงเงียบ ๆ ของความเป็นจริงใหม่ของเธอ สามีของเธอเชื่อว่าเธอเสียสติไปแล้วและมองดูเธอเข้าสู่โลกแห่งความมืด