Darkest Hour Annihilation (2022)

Darkest Hour Annihilation (2022)


ไอเอ็ม: N/A
ระยะเวลา:118 นาที
เมื่อโลกเคลื่อนไปข้างหน้าบนเส้นทางแห่งการทำลายตนเอง เทรซี เวลลิงตันจึงตัดสินใจเพิกเฉยต่อสัญญาณแห่งกาลเวลา หลังจากการหายตัวไปของครึ่งโลก ตอนนี้เธอต่อสู้ทุกนาทีเพื่อเอาชีวิตรอด