Days of Daisy (2023)

Days of Daisy (2023)


ไอเอ็ม: 4.9
ระยะเวลา:96 นาที
เมื่อวันเกิดครบรอบ 40 ปีของเธอใกล้เข้ามา เดซี บรรณารักษ์ประจำโรงเรียนมัธยมปลายรู้สึกกดดันทางสังคมที่ต้องลงหลักปักฐานและสร้างครอบครัว เมื่อครูสอนศิลปะที่โรงเรียนของเดซีหยุดเรียนกะทันหันกลางภาคเรียน เธอร่วมมือกับช่างภาพในพื้นที่เพื่อมอบโปรแกรมศิลปะให้กับนักเรียนตามที่สมควรได้รับ