DC Down (2023)

DC Down (2023)


ไอเอ็มดีบี: 3.2
ระยะเวลา:90 นาที
หลังจากแผ่นดินไหวที่เขย่าดี.ซี. กองทัพบกต้องแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือประธานาธิบดีที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง ขณะเดียวกันแผนการอันชั่วร้ายมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากภัยพิบัติครั้งนี้