Dead Poets Society (1989) ครูครับ เราจะสู้เพื่อฝัน

Dead Poets Society (1989) ครูครับ เราจะสู้เพื่อฝัน


ไอเอ็มดีบี: 8.1
ระยะเวลา:128 นาที
ที่โรงเรียนประจำหัวกะทิหัวโบราณในนิวอิงแลนด์ ครูสอนภาษาอังกฤษผู้มุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนต่อต้านแบบแผนและยึดเอาศักยภาพของทุกๆ วัน ติดพันกับการดูหมิ่นอาจารย์ใหญ่ผู้เคร่งครัด