Dinner Party Diaries with José Andrés (2024)

Dinner Party Diaries with José Andrés (2024)


ไอเอ็มดีบี: 8.1
ระยะเวลา:30 นาที
Andrés เชิญ Jamie Lee Curtis, Bryan Cranston และ O’Shea Jackson Jr. มารับประทานอาหารและสนทนากัน แขกของเขามาร่วมกับเขาในครัว ทำให้มือของพวกเขาเลอะเทอะด้วยสูตรอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากสเปนที่เข้าถึงได้ และหัวเราะกับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา