Dune: Part Two (2024)

Dune: Part Two (2024)


ไอเอ็มดีบี: N/A
ระยะเวลา:167 นาที
ติดตามการเดินทางในตำนานของ Paul Atreides ในขณะที่เขารวมตัวกับ Chani และ Fremen ขณะอยู่บนเส้นทางแห่งการแก้แค้นต่อผู้สมรู้ร่วมคิดที่ทำลายครอบครัวของเขา เมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างความรักในชีวิตของเขากับชะตากรรมของจักรวาล พอลพยายามป้องกันไม่ให้เกิดอนาคตอันเลวร้ายที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถคาดเดาได้