Earthquake Underground (2024)

Earthquake Underground (2024)


ไอเอ็มดีบี: 5.2
ระยะเวลา:82 นาที
เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ตู้รถไฟใต้ดินหลายคันจมอยู่ใต้ดิน ผู้โดยสารที่ไม่ฟิตกลุ่มหนึ่งก็รวมตัวกันเพื่อขึ้นสู่ผิวน้ำหรือไม่ก็ยอมตาย