Effigy: Poison and the City (2020) หุ่นจำลอง: พิษและเมือง

Effigy: Poison and the City (2020) หุ่นจำลอง: พิษและเมือง


พ.ศ. 2371 ในเมืองท่าเบรเมินของเยอรมัน: ผู้หญิงสองคนที่แตกต่างกันมากปะทะกันในยุคที่ไม่มีที่สำหรับทั้งสองคน คนหนึ่งมุ่งมั่นเพื่ออาชีพด้านกฎหมาย ในเวลาที่ผู้หญิงยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยด้วยซ้ำ อีกคนหนึ่งใช้ชีวิตนอกกฎหมายและตอนนี้อาจต้องจ่ายค่าแท็บ หนึ่งในนั้นจำเป็นต้องรวมหัวกัน – ในขณะที่อีกคนหนึ่งจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้สูญเสียเธอไป — ขึ้นอยู่กับเรื่องจริง.