Enys Men (2023)

Enys Men (2023)


ไอเอ็ม: 6
ระยะเวลา:90 นาที
อาสาสมัครด้านสัตว์ป่าบนเกาะร้างนอกชายฝั่งอังกฤษได้จมดิ่งสู่ความบ้าคลั่งอันน่าสะพรึงกลัวที่ท้าทายความเป็นจริงของเธอและผลักเธอเข้าสู่ฝันร้ายที่มีชีวิต