Even Hell Has Its Heroes (2023)

Even Hell Has Its Heroes (2023)


ไอเอ็มดีบี: 7.4
ระยะเวลา:110 นาที
แม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์และป่าดิบในซีแอตเทิลสร้างฉากบรรยากาศให้กับเรื่องราวของโลก ซึ่งเป็นวงดนตรีเมทัลที่ช้าที่สุดในโลก ซึ่งสร้างแนวเพลงโดรนเมทัล เป็นแรงบันดาลใจให้กับฉากกรันจ์ร็อก และมีส่วนช่วยในการตายของเคิร์ต โคเบน