Every Body (2023)

Every Body (2023)


IMDB: 6.1
ระยะเวลา: 91 นาที
เน้นไปที่สามบุคคลที่มีสภาพเพศระหว่างที่เจอความอับอาย ความลับและการผ่าตัดที่ไม่ได้รับอนุญาตในช่วงวัยเด็กเพื่อให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ โดยเลือกละทิ้งคำแนะนำทางแพทย์ในการปกปิดร่างกายของพวกเขาและเปิดเผยตัวตนของพวกเขาในความเป็นจริงของตัวเองแต่งงาน