Every Breath She Takes (2023)

Every Breath She Takes (2023)


IMDB: 5.7
ระยะเวลา: 90 นาที
หลังจากที่ประสบความทุกข์ทรมานจากสามีที่ทารุมทรามมาหลายปี จูลสตางค์คิดว่าเธอได้รับเสรีสุดท้ายเมื่อการต่อสู้ทางกา physically สิ้นสุดลงในเหตุเพลิงไหม้ที่ทำให้สามีเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม เธอก็รู้สึกถูกผลักมาที่ขอบเขตเมื่อเธอเริ่มเชื่อว่าเธอเห็นเขาที่ทุกมุมของชีวิตของเธอให้เห็นตั้งแต่นี้แล้ว