Evil Tapes (2022)

Evil Tapes (2022)


ไอเอ็ม: 3.6
ระยะเวลา:74 นาที
ภาพยนตร์กวีนิพนธ์ฟุตเทจสยองขวัญที่จะทำให้คุณหนาวสั่น ตั้งแต่ตัวตลกที่ถูกผีเข้าสิงไปจนถึงคนที่อยู่ในโรงพยาบาลบ้า หนังเรื่องนี้จะทำให้คุณตื่นขึ้นในตอนกลางคืนและทำให้คุณคิดทบทวนก่อนที่จะกดปุ่มบันทึก