Falcon Lake (2022)

Falcon Lake (2022)


ไอเอ็มดีบี: 7.1
ระยะเวลา:100 นาที
วัยรุ่นขี้อายในช่วงวันหยุดฤดูร้อนประสบกับความสุขและความเจ็บปวดของการเป็นวัยรุ่น เมื่อเขาสร้างสายสัมพันธ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้กับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า