Finding Srimulat (2013)

Finding Srimulat (2013)


ไอเอ็ม: 6.8
ระยะเวลา:100 นาที
ท่ามกลางปัญหาทางการเงิน นักวางแผนงานอีเวนต์ที่มีลูกน้อยอยู่ระหว่างทางพยายามรวมคณะตลกที่มีชื่อเสียงอีกครั้งเพื่อการแสดงที่สามารถช่วยโลกได้