First Responders in Crisis (2023)

First Responders in Crisis (2023)


ไอเอ็มดีบี: N/A
ระยะเวลา:73 นาที
ผู้เผชิญเหตุคนแรกคิดเป็นน้อยกว่า 2% ของประชากร แต่คิดเป็นเกือบ 20% ของการฆ่าตัวตาย เอกสารนี้กล่าวถึงการต่อสู้ดิ้นรนด้านสุขภาพจิตของนักดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน ผ่านเลนส์ของเมืองเล็กๆ ในนิวอิงแลนด์