First Time Female Director (2023)

First Time Female Director (2023)


ไอเอ็มดีบี: 4.5
ระยะเวลา:97 นาที
นักเขียนแซมถูกผลักดันให้รับบทบาทผู้กำกับที่โรงละครท้องถิ่น หลังจากที่คนก่อนของเธอถูกไล่ออก แซมพยายามดิ้นรนที่จะโต้เถียงกับนักแสดงที่คัดสรรมาอย่างดี ขณะเดียวกันก็ลองใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้เธอประสบความสำเร็จในการเล่น