Fist of the Condor (2023)

Fist of the Condor (2023)


ไอเอ็ม: 5.6
ระยะเวลา:85 นาที
กลุ่มนักศิลปะการต่อสู้จากทั่วโลกค้นหาหนังสือที่มีความลับโบราณของการก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์