Flora and Son (2023) ฟลอราและลูกชาย

Flora and Son (2023) ฟลอราและลูกชาย


ไอเอ็มดีบี: 7.2
ระยะเวลา:97 นาที
ฟลอรา คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับแม็กซ์ ลูกชายวัยรุ่นหัวรั้นของเธอ ความพยายามของเธอในการกีดกันเขาให้พ้นจากปัญหานำไปสู่การได้กีตาร์โปร่งตัวเก่ง นักดนตรีหน้าจืดในแอลเอ และความปรองดองสำหรับครอบครัวในดับลินที่ตกตะลึงนี้