Forest of Death (2023)

Forest of Death (2023)


ไอเอ็มดีบี: 3.9
ระยะเวลา:75 นาที
ขณะที่เพื่อนๆ นั่งพักผ่อนในกระท่อมอันห่างไกลเพื่อพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ สกินวอล์คเกอร์ก็ออกด้อม ๆ มองๆ ข้างนอกเพื่อรอการโจมตี เพื่อนๆ ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าการพักผ่อนอย่างไร้กังวลของพวกเขากลายเป็นฝันร้าย เมื่อค่ำคืนผ่านไป พวกเขาต้องเผชิญกับความสยดสยองที่สะกดรอยตามพวกเขาและต่อสู้เพื่อชีวิตของพวกเขา