Frogman (2023)

Frogman (2023)


ไอเอ็มดีบี: 4.6
ระยะเวลา:80 นาที
ผู้สร้างภาพยนตร์สมัครเล่นที่พยายามเปลี่ยนความหลงใหลให้เป็นอาชีพ กลับบ้านที่เลิฟแลนด์พร้อมเพื่อนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะได้รับข้อพิสูจน์ที่ไม่อาจหักล้างได้ว่าตำนานลึกลับของฟรอกแมนมีอยู่จริง