Fyre (2019) ไฟร์ เฟสติวัล เทศกาลดนตรีวายป่วง

Fyre (2019) ไฟร์ เฟสติวัล เทศกาลดนตรีวายป่วง


IMDb: 7.3
เรื่องย่อ: ไฟร์ เฟสติวัล เทศกาลดนตรีวายป่วง เรื่องราวไฟร์ เฟสติวัลถูกโปรโมทว่าเป็นเทศกาลดนตรีสุดเลิศหรูบนเกาะส่วนตัวแสนไฮโซ แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกลับพังทลายหมดท่าเพราะว่ามือของนักธุรกิจจอมวางท่า