Geographies of Solitude (2022) ภูมิศาสตร์แห่งความสันโดษ

Geographies of Solitude (2022) ภูมิศาสตร์แห่งความสันโดษ


ไอเอ็ม: N/A
ระยะเวลา:103 นาที
ดื่มด่ำไปกับภูมิประเทศอันอุดมสมบูรณ์ของเกาะ Sable และชีวิตของ Zoe Lucas นักธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่บนผืนทรายอันห่างไกลแห่งนี้มากว่า 40 ปี