Gone with the Wind (1939)

Gone with the Wind (1939)


ไอเอ็มดีบี: 8.2
ระยะเวลา:233 นาที
ลูกสาวผู้เอาแต่ใจของเจ้าของสวนผู้มั่งคั่งถูกบังคับให้ใช้ทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดจากความยากจน ตามรอย “March to the Sea” แนวทำลายล้างของพล.ต. วิลเลียม เชอร์แมน ในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกา