Gray Matter (2023)

Gray Matter (2023)


ไอเอ็ม: 4.8
ระยะเวลา:88 นาที
ตลอดชีวิตของเธอ ออโรราได้รับการสอนจากแม่ของเธอว่าความสามารถเหนือมนุษย์ที่พวกเขามีอยู่ ความสามารถที่ทำให้พวกเขาไม่เหมือนใคร ทำให้พวกเขาอันตรายเช่นกัน ตอนนี้ ในคืนแห่งโชคชะตาและความตายคืนหนึ่ง ออโรร่าจะได้รู้ว่าแม่ของเธอพูดความจริงหรือไม่ และผลที่ตามมาของการใช้พลังของเธออาจมีผลอย่างไร