Greenhouse by Joost (2023)

Greenhouse by Joost (2023)


ไอเอ็ม: 8.3
ระยะเวลา:85 นาที
Bakker นักออกแบบผู้มีวิสัยทัศน์ขยายมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของกิจกรรมการทิ้งขยะเป็นศูนย์ ประดิษฐ์ระบบอาหารแห่งอนาคต ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแบบพอเพียงที่ให้ที่พัก อาหาร และพลังงาน ในขณะที่นำผลพลอยได้กลับมาใช้ใหม่เป็นเชื้อเพลิงหรือปุ๋ย ร่วมกับเชฟชื่อดัง Matt Stone และ Jo Barrett เขาทำงานร่วมกับทีมผู้สร้าง วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร สัตว์น้ำ และชีวเคมี เพื่อบรรลุโครงการที่ Fed Square ของเมลเบิร์น ปิดท้ายด้วยการเปิดตัวร้านอาหารจากฟาร์มสู่โต๊ะที่ไม่เหมือนใคร .