Hack Your Health: The Secrets of Your Gut (2024)

Hack Your Health: The Secrets of Your Gut (2024)


ไอเอ็มดีบี: 6.5
ระยะเวลา:79 นาที
เจาะลึกระบบย่อยอาหารด้วยสารคดีสนุกๆ ที่ให้ความรู้ ซึ่งจะไขปริศนาเกี่ยวกับบทบาทของสุขภาพลำไส้ที่มีต่อความเป็นอยู่โดยรวมของเรา