Hidden Blade (2023)

Hidden Blade (2023)


ไอเอ็มดีบี: 6.5
ระยะเวลา:128 นาที
ติดตามเรื่องราวของคนงานใต้ดินที่เสี่ยงชีวิตเพื่อส่งข่าวกรองและปกป้องมาตุภูมิ ที่เกิดขึ้นหลังจากการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ของญี่ปุ่นเมื่อระบอบการปกครอง Wang Jingwei ประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา