Hider In My House (2022) ไฮเดอร์อินมายเฮาส์

Hider In My House (2022) ไฮเดอร์อินมายเฮาส์


ไอเอ็ม: 5.7
ระยะเวลา:90 นาที
Molly Bachman นักเขียนหนังสือขายดีอายุน้อยซื้ออพาร์ทเมนท์ในฝันของเธอในเมืองนี้ ขณะที่เธอตั้งรกรากพร้อมที่จะเริ่มงานในนิยายเรื่องต่อไป เสียงแปลกๆ และการกระแทกในตอนกลางคืนเริ่มทำให้เธอตื่น พร้อมๆ กับความรู้สึกถูกจับตามองและติดตาม