High Heat (2022) ความร้อนสูง (2022)

High Heat (2022) ความร้อนสูง (2022)


ไอเอ็ม: 4.7
ระยะเวลา:84 นาที
เมื่อมาเฟียท้องถิ่นปรากฏตัวเพื่อเผาร้านอาหารของเธอ แอนา เชฟผู้มีความพิถีพิถันในอดีต ปกป้องพื้นที่ของเธอและพิสูจน์ทักษะการใช้มีดของเธอทั้งในและนอกครัว