Holistay (2023)

Holistay (2023)


ไอเอ็ม: 2.7
ระยะเวลา:89 นาที
คู่รัก 2 คู่ที่ไม่รู้จักกัน จองบ้านพักตากอากาศในซานดิเอโกเป็นสองเท่า และเหตุการณ์แปลกๆ ก็เริ่มเกิดขึ้น