How Is Katia? (2024)

How Is Katia? (2024)


ไอเอ็มดีบี: 7
ระยะเวลา:101 นาที
แอนนาเพิ่งจำนองความฝันถึงชีวิตที่ดีขึ้นกับคาเทีย ลูกสาวของเธอ ในทางกลับกัน เหตุการณ์พลิกผันทำให้แอนนาเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่จะเปลี่ยนขอบเขตศีลธรรมส่วนตัวของเธอในสังคมที่ยังไม่มี