How to Rob a Bank (2024)

How to Rob a Bank (2024)


ไอเอ็มดีบี: 6.6
ระยะเวลา:87 นาที
ในสารคดีอาชญากรรมจริงเรื่องนี้ กลุ่มกบฏผู้มีเสน่ห์ในซีแอตเทิลในช่วงปี 1990 ได้ดึงเอาการปล้นธนาคารที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนออกมาจากภาพยนตร์โดยตรง