Humane (2024)

Humane (2024)


ไอเอ็มดีบี: 5.4
ระยะเวลา:93 นาที
หลังจากการล่มสลายของสิ่งแวดล้อมที่บีบให้มนุษยชาติต้องกำจัดประชากรออกไป 20% งานเลี้ยงอาหารค่ำของครอบครัวก็ปะทุขึ้นอย่างโกลาหลเมื่อแผนการของพ่อที่จะเข้าร่วมโครงการการการุณยฆาตครั้งใหม่ของรัฐบาลเกิดความผิดพลาดอย่างน่าสยดสยอง