Hunt Club (2023)

Hunt Club (2023)


ไอเอ็ม: N/A
ระยะเวลา:87 นาที
ติดตามกลุ่มนักล่าผู้ชายที่หลอกล่อผู้หญิงมาที่เกาะของพวกเขาเป็นประจำโดยมีโอกาสชนะรางวัล 100,000 ในการออกล่า เพียงเพื่อจะพบว่าพวกเขาเป็นผู้ถูกล่า แต่คราวนี้พวกเขาไปยุ่งกับผู้หญิงผิดคนและต้องรับมือกับผลที่ตามมา