Hypnotique (2023)

Hypnotique (2023)


ไอเอ็มดีบี: N/A
ระยะเวลา:43 นาที
จิตแพทย์ผู้น่าเบื่อหน่ายคอยปกป้องความลับอันอันตราย สะกดจิตและตั้งโปรแกรมให้คนไข้ของเธอฆ่าคู่รักของตนอย่างโหดร้าย เมื่อการตอบสนองที่ฝังไว้กระตุ้นให้เธอสั่งการฆาตกรรม