I Saw the TV Glow (2024)

I Saw the TV Glow (2024)


ไอเอ็มดีบี: 6.9
ระยะเวลา:100 นาที
วัยรุ่นโอเว่นพยายามใช้ชีวิตในย่านชานเมืองต่อไป เมื่อเพื่อนร่วมชั้นแนะนำให้เขารู้จักกับรายการทีวีลึกลับตอนดึก ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของโลกเหนือธรรมชาติที่อยู่ภายใต้ของพวกเขาเอง ในแสงสีซีดของโทรทัศน์ มุมมองของโอเว่นต่อความเป็นจริงเริ่มแตกร้าว