I will not take care of you. (2023)


IMDB: 5.5
ระยะเวลา: 90 นาที
คืนของเบลลานำมาซึ่งความรำพึงและการตัดสินใจที่ซับซ้อน ในขณะที่เธอเรือนราบเส้นทางของเธอเอง ความตัดสินใจของพ่อให้เชื่อมโยงผ่านเรื่องราวเป็นเส้นผูกหนังสือที่หวานหวาน ผ่านเรื่องราว 9 เรื่องที่สร้างขึ้นมาแสดงการสำรวจสีเทาของชีวิต เรื่องราวนี้จะนำเราสู่ความซับซ้อนของครอบครัว การเสียสละ และเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นเพื่อทำให้ความทรงความหมายกับความทรงความหมายของเราเองในบ้านครับ.