Idol Recipe (2022)

Idol Recipe (2022)


ไอเอ็มดีบี: N/A
ระยะเวลา:102 นาที
ภาพยนตร์เพลงไอดอลตลกเกี่ยวกับกลุ่มไอดอลที่ไม่รู้จักชื่อเบลล่า ซึ่งกลายเป็นเรื่องยุ่งวุ่นวายเนื่องจากการปฏิบัติที่ไม่ดีของต้นสังกัด เบลล่าเอาชนะความขัดแย้งกับผู้จัดการตัวร้ายที่พยายามขายพวกเขาออกไป และในที่สุดพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในการขึ้นชาร์ตบิลบอร์ด