If Anything Happens I Love You | Netflix (2020) ถ้าเกิดอะไรขึ้น… หนูรักพ่อแม่นะ

If Anything Happens I Love You | Netflix (2020) ถ้าเกิดอะไรขึ้น… หนูรักพ่อแม่นะ


IMDb: 8.1
เรื่องย่อ: 12 นาทีภาพยนตร์อเมริกัน
พ่อแม่ผู้โศกเศร้าเผชิญเส้นทางชีวิตที่เปล่าเปลี่ยวระทมทุกข์ เพราะอาลัยลูกรักที่จากไปในเหตุกราดยิงโรงเรียนสุดสะเทือนขวัญ