In Search of Darkness: Part III (2022) ในการค้นหาความมืด: ตอนที่ III

In Search of Darkness: Part III (2022) ในการค้นหาความมืด: ตอนที่ III


ไอเอ็ม: 7.9
ระยะเวลา:342 นาที
บทสรุปอันยิ่งใหญ่ของไตรภาค In Search of Darkness ในบทสุดท้ายของมหากาพย์นี้ เรามุ่งความสนใจไปที่วิดีโอสยองขวัญคลาสสิกที่ส่งตรงไปยังชั้นล่างสุดของร้านเช่าวิดีโอ จินตนาการ นองเลือด ทดลอง – แต่สนุกสนานอยู่เสมอ – อัญมณีที่ซ่อนอยู่เหล่านี้สุกงอมสำหรับการค้นพบใหม่