Inside Out 2 (2024)

Inside Out 2 (2024)


ไอเอ็มดีบี: 8
ระยะเวลา:97 นาที
สำนักงานใหญ่จิตใจของ Teenager Riley กำลังถูกรื้อถอนกะทันหันเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับสิ่งที่คาดไม่ถึง: อารมณ์ใหม่! ความสุข ความโศกเศร้า ความโกรธ ความกลัว และความรังเกียจที่ประสบความสำเร็จมายาวนานในทุกเรื่องราว ไม่แน่ใจว่าจะรู้สึกอย่างไรเมื่อความวิตกกังวลปรากฏขึ้น และดูเหมือนว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียว