It Lives Inside (2023)

It Lives Inside (2023)


ไอเอ็มดีบี: 5.6
ระยะเวลา:99 นาที
แซมหมดหวังที่จะเข้ากับโรงเรียนได้ โดยปฏิเสธวัฒนธรรมอินเดียและครอบครัวของเธอไม่ให้เป็นเหมือนคนอื่นๆ เมื่อวิญญาณปีศาจในตำนานเกาะติดกับอดีตเพื่อนสนิทของเธอ เธอจะต้องตกลงกับมรดกของเธอเพื่อเอาชนะมัน