Jailer (2023)

Jailer (2023)


ไอเอ็มดีบี: 7.4
ระยะเวลา:165 นาที
Muthuvel Pandian ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับครอบครัว แต่จู่ๆ ก็มีบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาในชีวิตครอบครัวของเขาอย่างกะทันหัน ทำให้เขาต้องหันไปสู่เส้นทางที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังมานาน