January 6th (2022)  6 มกราคม

January 6th (2022) 6 มกราคม


ไอเอ็ม: 6
ระยะเวลา:150 นาที
โกรธ ความโกรธ. ช็อก กลัว. ขณะที่คนทั้งประเทศเฝ้าดูด้วยความไม่เชื่อ กลุ่มผู้ก่อการจลาจลลงมาที่ศาลากลาง และผู้คนบนพื้นจมอยู่ในความโกลาหล ทันใดนั้นพบว่าชีวิตของพวกเขาตกอยู่ในอันตราย ตั้งแต่แนนซี เปโลซี ไปจนถึงลิซ เชนีย์ ไปจนถึงสตีเวน ซันด์ หัวหน้าตำรวจดี.ซี. วุฒิสมาชิก ตัวแทน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า 50 คน แบ่งปันประสบการณ์ตรงของพวกเขาในเรื่องราวนาทีต่อนาทีของการจลาจลที่น่าอับอายในวันที่ 6 มกราคม