Jesus Revolution (2023)

Jesus Revolution (2023)


ไอเอ็ม: 7.3
ระยะเวลา:120 นาที
ในปี 1970 เกร็ก ลอรี วัยรุ่นไร้จุดหมายค้นหาสิ่งที่ถูกต้องในสถานที่ที่ไม่ถูกต้อง จนกระทั่งเขาได้พบกับลอนนี่ ฟริสบี นักเทศน์ข้างถนนหรือฮิปปี้ผู้มีเสน่ห์ ร่วมกับศิษยาภิบาลชัค สมิธ พวกเขาเปิดประตูโบสถ์ที่ทรุดโทรมไปสู่การฟื้นฟูที่ไม่คาดคิด