John Mulaney: Baby J (2023)  จอห์น มูลานีย์: Baby J

John Mulaney: Baby J (2023) จอห์น มูลานีย์: Baby J


ไอเอ็ม: 7.6
ระยะเวลา:80 นาที
การแทรกแซงที่วุ่นวาย การกระทำที่อัดแน่นอยู่ในสถานบำบัด หลังจากผ่านไป 2-3 ปี จอห์น มูลานีย์ก็ออกมาโลดโผนเป็นการกลับคืนสู่เวทีของเขา