Journey with Tarsilinha (2022) การเดินทางกับ Tarsilinha

Journey with Tarsilinha (2022) การเดินทางกับ Tarsilinha


ไอเอ็ม: 8
ระยะเวลา:93 นาที
Tarsilinha ออกเดินทางเพื่อบันทึกความทรงจำของแม่ของเธอ วิธีเดียวที่จะทำเช่นนี้ได้คือการตามหาของที่ระลึกของแม่ที่ถูกขโมยและเอาชนะความกลัวของเธอเอง