Judy Blume Forever (2023)

Judy Blume Forever (2023)


ไอเอ็ม: 7.8
ระยะเวลา:97 นาที
ความซื่อสัตย์อย่างสุดโต่งของหนังสือโดย Judy Blume ผู้บุกเบิกวรรณกรรมเยาวชนได้เปลี่ยนวิธีที่ผู้อ่านหลายล้านคนเข้าใจตนเอง เพศวิถีของพวกเขา และความหมายของการเติบโตขึ้น แต่ยังนำไปสู่การต่อสู้ครั้งสำคัญกับการห้ามหนังสือและการเซ็นเซอร์